Aktualności

W związku z EPIDEMIĄ  i ograniczeniami w poruszaniu się  oferujemy udzielanie porad psychologicznych telefonicznie i sesji psychoterapii on-line za pomocą komunikatorów elektronicznych, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i poufności danych po uzgodnieniu telefonicznym czasu i warunków porady / sesji. Preferowane połączenia audio/wideo przy pomocy; Signal, WhatsApp, Skąpe, Messenger.  Uzgodnienia telefoniczne w dni powszednie w godz. 8.00 -12.00.  nr. 602 538 767.
W celu zapewnienia prywatności polecamy użycie słuchawek z mikrofonem w odosobnionym pomieszczeniu – w przypadku trudności zadanie to spełnia samochód w ustronnym miejscu.
Zapewniamy możliwość szybkiej pomocy interwencyjnej pacjentom w kryzysowych sytuacjach (poczucie zarażenia, kwarantanna, PTSD – stres pourazowy , nawroty, stany lękowe i depresyjne, żałoba, inne zakłócenia i objawy), które mogą pojawić się w związku z epidemią lub innymi sytuacjami życiowymi.
Koszty wizyty prywatnej należy pokryć z góry przelewem na konto w/g cennika.

W przypadku konieczności spotkania bezpośredniego (decyduje o tym osoba prowadząca) sesja taka może odbyć się po spełnieniu następujących wymogów bezpieczeństwa: pacjent nie ma objawów chorobowych, przed sesją myjemy ręce zgodnie z instrukcją, siedzimy w maksymalnej odległości od siebie w wywietrzonym wcześniej gabinecie, nie podajemy sobie rąk, usługę rozliczamy z góry w formie bezgotówkowej.
Poradnia Psychologiczna w Łomży Usługi Psychologiczne Kołakowscy S.J. pl. Niepodległości 16/6.
Kołakowski Paweł Romuald – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor specjalista psychoterapii uzależnień Tel.; 602 538 767.

* * * * *

 

„Szkoła dla Rodziców i wychowawców”.        logo

Aktualnie trwa nabór  na kolejny turnus !

Zajęcia  dla grupy  rozpoczną się  po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.  Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa.

Cele:
– poprawa relacji rodzice (wychowawcy) – dzieci,
– wzajemne zrozumienie i otwarte porozumiewanie się,
– profilaktyka uzależnień i problemów psychologicznych.

Do uczestnictwa zapraszamy rodziców oraz pojedyncze osoby, które mają trudności w porozumieniu się z dziećmi lub chcą zapobiec powstaniu destrukcyjnych zachowań.

W szkole z dużą korzyścią zawodową i osobistą uczestniczą również nauczyciele i wychowawcy. Wydajemy zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Liczba uczestników 10 – 12 osób.

Zapisy:

Zgłoszenia drogą telefoniczną (790 417 918 – przy braku odpowiedzi prosimy o SMS). Wskazana jest bezpłatna konsultacja wstępna.

Czas trwania – 12 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,  w godz. wieczornych np. w czwartek od 17.00  do 20.00.

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji –  po zapisaniu się min 8 – 10 osób.

Koszt uczestnictwa 400 zł od osoby za całość (w tym zaliczka 50 zł przy zapisie).

Osoba prowadząca (Jadwiga Kołakowska) ma wieloletnie doświadczenie w realizacji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

******************

„Najnowsze zmiany w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi …, a nowe zadania samorządów.       Pułapki nowych uzależnień”.    

  Oferta szkoleniowa;

 Do uczestnictwa zapraszamy; Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pracowników urzędów miast / gmin.

 W programie:

* Zmiany w procedurze  motywowania i kierowania na leczenie osób nadużywających alkoholu.

* Prawne umocowanie komisji  i jej zespołów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

* Komu komisja może udzielać informacji i od kogo może pozyskiwać dane dotyczące osób nadużywających alkoholu.

* Współdziałanie z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

* Ochrona danych osobowych w praktyce komisji – przeszkolenie członków, wystawienie upoważnień, podpisanie oświadczeń.

* Zasady prowadzenia dokumentacji, przekazywania biegłym, do sądu, prowadzenie sprawy po wydaniu przez sąd postanowienia, współpraca z kuratorami sądowymi.

* Prowadzenie dokumentacji w punktach konsultacyjnych.

* Uwaga ! Nowe uprawnienia samorządu w zakresie ustalania liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych, godzinach sprzedaży alkoholu – obowiązek konsultacji z sołectwami, radami osiedli, dzielnic.

* Nowe kryteria usytuowania i wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych.

* Zmiany zasad sprzedaży i podawania n. alkoholowych w miejscach publicznych i na imprezach masowych.

* Konieczność wprowadzenia zmian w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Uchwałach.

  • Pułapki nowych uzależnień; infoholizm,  sieciholizm, seksoholizm, hazard  i inne zaburzenia nawyków i popędów. Profilaktyka wśród, dorosłych, nauczycieli dzieci i młodzieży. Możliwości pomocy psychoterapeutycznej.

 Informacje organizacyjne: Koszt szkolenia  do uzodnienia ze zlecającym. Zgłoszenia przesyłać na adres em: poradnia@psycholog-rodzinie.pl  W sprawach pilnych kontaktować się telefonicznie lub SMS 602 538 767.

Uwaga – Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innych miast/gmin jeśli zgłosi się min 12 osób z danego terenu.

&&&&&&&&&&&&&&

Świadczę również usługi na rzecz podmiotów leczniczych, samorządów i instytucji.

W ofercie;

SUPERWZJA  KLINICZNA  zespołów i pracowników placówek uzależnień  oraz  ocena i doradztwo w zakresie opracowywania programów psychoterapii.

Ponadto superwizja dla osób szkolących się do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub instruktora terapii uzależnień.

Superwizję  poprowadzi Paweł Romuald Kołakowski posiadający rekomendacje  Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   Certyfikat    Rady Superwizorów Psychoterapii  Uzależnień, ekspert  d/s leczenia uzależnień PARPA.

Systematyczna superwizja oraz ocena jakości programu placówki  może pomóc w zdobyciu dodatkowych punktów przy kontraktowaniu świadczeń. (Zainteresowanych odsyłam do Rozp. Min. Zdrowia z 25.08.2016 r.).

Aktualnie prowadzę superwizję kliniczną zespołów i programów psychoterapii w  Ośrodkach Terapii Uzależnień   m. in, ;  Białystok,  Bielsko – Biała,   Czechowice Dziedzice,  Żywiec,  Gniezno, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski.

Ponadto prowadzę  superwizję kliniczną do celów szkoleniowych w programie do uzyskania certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień na zlecenie PARPA  w Pszczynie.

W przypadku zainteresowania,  pytań – prośba o  kontakt  – 602 538 767.