Aktualności

 

Poradnia podpisała na 2019 r umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży  na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów P C P R w Łomży

Porady są oferowane przede wszystkim dla:   rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób dotkniętych przemocą.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy psychologicznej proszone są o kontakt i uzyskanie skierowania z PCPR w Łomży ul. Sz. Zambrowska 1/27.

***

„Szkoła dla Rodziców i wychowawców”.        logo

Aktualnie trwa nabór  na kolejny turnus !

Zajęcia  dla grupy  rozpoczną się  po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.  Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa.

Cele:
– poprawa relacji rodzice (wychowawcy) – dzieci,
– wzajemne zrozumienie i otwarte porozumiewanie się,
– profilaktyka uzależnień i problemów psychologicznych.

Do uczestnictwa zapraszamy rodziców oraz pojedyncze osoby, które mają trudności w porozumieniu się z dziećmi lub chcą zapobiec powstaniu destrukcyjnych zachowań.

W szkole z dużą korzyścią zawodową i osobistą uczestniczą również nauczyciele i wychowawcy. Wydajemy zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Liczba uczestników 10 – 12 osób.

Zapisy:

Zgłoszenia drogą telefoniczną (790 417 918 – przy braku odpowiedzi prosimy o SMS). Wskazana jest bezpłatna konsultacja wstępna.

Czas trwania – 12 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,  w godz. wieczornych np. w czwartek od 17.00  do 20.00.

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji –  po zapisaniu się min 8 – 10 osób.

Koszt uczestnictwa 250 zł od osoby za całość (w tym zaliczka 50 zł przy zapisie).

Osoba prowadząca (Jadwiga Kołakowska) ma wieloletnie doświadczenie w realizacji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

******************

„Najnowsze zmiany w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi …, a nowe zadania samorządów wchodzące  w życie  w 2018 r.       Pułapki nowych uzależnień”.    

  Oferta szkoleniowa;

 Do uczestnictwa zapraszamy; Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pracowników urzędów miast / gmin.

Kolejne szkolenie, w związku z dużym zainteresowaniem,  odbędzie się w dn. 23  II 2018  od godz. 9.30    w  Łomży, adres sali będzie podany osobom zapisanym.

W programie:

* Zmiany w procedurze  motywowania i kierowania na leczenie osób nadużywających alkoholu.

* Prawne umocowanie komisji  i jej zespołów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

* Komu komisja może udzielać informacji i od kogo może pozyskiwać dane dotyczące osób nadużywających alkoholu.

* Współdziałanie z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

* Ochrona danych osobowych w praktyce komisji – przeszkolenie członków, wystawienie upoważnień, podpisanie oświadczeń.

* Zasady prowadzenia dokumentacji, przekazywania biegłym, do sądu, prowadzenie sprawy po wydaniu przez sąd postanowienia, współpraca z kuratorami sądowymi.

* Prowadzenie dokumentacji w punktach konsultacyjnych.

* Uwaga ! Nowe uprawnienia samorządu w zakresie ustalania liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych, godzinach sprzedaży alkoholu – obowiązek konsultacji z sołectwami, radami osiedli, dzielnic.

* Nowe kryteria usytuowania i wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych.

* Zmiany zasad sprzedaży i podawania n. alkoholowych w miejscach publicznych i na imprezach masowych.

* Konieczność wprowadzenia zmian w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Uchwałach.

  • Pułapki nowych uzależnień; infoholizm,  sieciholizm, seksoholizm, hazard  i inne zaburzenia nawyków i popędów. Profilaktyka wśród, dorosłych, nauczycieli dzieci i młodzieży. Możliwości pomocy psychoterapeutycznej.

 Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa w szkoleniu – 300 zł od osoby płatne przelewem na konto po otrzymaniu rachunku. Możliwy upust         10 % dla Komisji / Urzędów, z których weźmie udział więcej niż jedna osoba.  Zgłoszenia przesyłać na adres em: poradnia@psycholog-rodzinie.pl w terminie do dn.  21 II 2018. (formularz zgłoszeniowy do przesłania po kontakcie na em). W sprawach pilnych kontaktować się telefonicznie lub SMS 602 538 767.

Uwaga – Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innych miast/gmin jeśli zgłosi się min 12 osób z danego terenu.

&&&&&&&&&&&&&&

Od 1 maja 2017 prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą:

Kołakowski  Paweł  Romuald     Psychoterapia   Superwizja      Terapia    Uzależnień.

adres: 18-400 Łomża pl. Niepodległości 16 lok. 6 – (Poradnia Psychologiczna – Rodzinna wejście od ul Polowej). Umawianie się na wizyty – 602 538 767 (najlepiej dzwonić o pełnych godzinach, jeśli nie odbieram proszę o wiadomość SMS).  Em; poradnia@psycholog-rodzinie.pl

Więcej informacji o usługach na portalu “Znany Lekarz” i możliwość zapisywania się na diagnozę i psychoterapię.

Świadczę również usługi na rzecz podmiotów leczniczych, samorządów i instytucji.

W ofercie;

SUPERWZJA  KLINICZNA  zespołów i pracowników placówek uzależnień  oraz  ocena i doradztwo w zakresie opracowywania programów psychoterapii.

Ponadto superwizja dla osób szkolących się do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub instruktora terapii uzależnień.

Superwizję  poprowadzi Paweł Romuald Kołakowski posiadający rekomendacje  Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   Certyfikat    Rady Superwizorów Psychoterapii  Uzależnień, ekspert  d/s leczenia uzależnień PARPA.

Systematyczna superwizja oraz ocena jakości programu placówki  może pomóc w zdobyciu dodatkowych punktów przy kontraktowaniu świadczeń. (Zainteresowanych odsyłam do Rozp. Min. Zdrowia z 25.08.2016 r.).

Aktualnie prowadzę superwizję kliniczną zespołów i programów psychoterapii w  Ośrodkach Terapii Uzależnień   m. in, ;  Białystok,  Bielsko – Biała,   Czechowice Dziedzice,  Żywiec,  Gniezno, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski.

Ponadto prowadzę  superwizję kliniczną do celów szkoleniowych w programie do uzyskania certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień na zlecenie PARPA  w Pszczynie.

W przypadku zainteresowania,  pytań – prośba o  kontakt  – 602 538 767.

& & & & & & & & &

Poradnia podpisała na 2018 r umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

dla klientów P C P R w Łomży

Porady są oferowane przede wszystkim dla:   rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób dotkniętych przemocą.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy psychologicznej proszone są o kontakt i uzyskanie skierowania z PCPR w Łomży ul. Sz. Zambrowska 1/27.