Oferta

1. Diagnoza psychologiczna.

2. Porady i sesje indywidualne.

3. Psychoterapia par, małżeńska lub rodzinna.

4. Stres pourazowy (diagnoza i terapia).

5. Naturalne Planowanie Rodziny (nauka i konsultacje).

6. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

7. Trening komunikacji dla par.

8. Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. „Szlifować diament”.

9. Warsztat – „Seks naturalnie z radością”.

10. Wykłady, warsztaty dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.

11. Szkolenia grup zawodowych, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12. Inne – w zależności od zapotrzebowania, zamówień.