Poradnia Psychologiczna na NFZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. kontrakt na świadczenia psychologiczne refundowane przez NFZ na drodze umowy CESJI został przekazany do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki I Terapii Uzależnień w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1.

W poradni psychologicznej WOPiTU dalej udziela świadczeń – : Paweł Romuald Kołakowski – tel. 602 538 767 – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, superwizor.

Więcej o…

Podstawą do skorzystania z refundowanej psychoterapii jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego kontrakt z NFZ – lekarza rodzinnego, psychiatrę lub innego specjalistę).

Dokument – skierowanie powinno zawierać treść: „ Skierowanie do Poradni Psychologicznej” oraz rozpoznanie (informacja dla lekarza).

W ramach poradni możemy przyjmować osoby z następującymi rozpoznaniami, wg ICD -10: od F40 – do 48, od F 50 – do 59, od F 60 – do 69, od F 90 – do 98.

  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod podstacją somatyczną (wg ICD- 10 od F40 do F48).
  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 – F59).
  • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 – F69) w tym patologiczny hazard F63.0
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod podstacją somatyczną (wg ICD- 10 od F40 do F48).
  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 – F59).
  • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 – F69) w tym patologiczny hazard F63.0
  • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku, młodzieńczym (F90– F98).

Po uzyskaniu skierowania należy skontaktować się telefonicznie ze specjalistą oraz dostarczyć je najpóźniej do 14 dni od daty wydania (skierowanie traci ważność).

POZOSTAJE NADAL MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ODPŁATNEJ FORMY NASZYCH USŁUG.