Poradnia Psychologiczna na NFZ

Z powodu EPIDEMII  KORONAWIRUSA udzielany bezpłatnie porad, pomocy psychologicznej osobom ze skierowaniami na NFZ, telefonicznie  oraz przy pomocy  urządzeń teleinformatycznych;  Signal,  Messeger, Skype.    Datę i godzinę przeprowadzenia sesji należy uzgodnić wcześniej telefonicznie. 

Nr. 602 538 767

 

Usługi Psychologiczne Kołakowscy Sp. J.
Poradnia Psychologiczna w Łomży
Pl. Niepodległości 16 lok. 6
18-400 Łomża

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. mamy podpisany kontrakt na świadczenia psychologiczne refundowane przez NFZ.

Oznacza to, że dla części osób istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z psychoterapii.

Podstawą do skorzystania z refundowanej psychoterapii jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego kontrakt z NFZ – lekarza rodzinnego, psychiatrę lub innego specjalistę).

Dokument – skierowanie powinno zawierać treść: „ Skierowanie do Poradni Psychologicznej” oraz rozpoznanie (informacja dla lekarza).

W ramach poradni możemy przyjmować osoby z następującymi rozpoznaniami, wg ICD -10: od F40 – do 48, od F 50 – do 59, od F 60 – do 69, od F 90 – do 98.

Po uzyskaniu skierowania należy skontaktować się telefonicznie z wybranym specjalistą oraz dostarczyć je najpóźniej do 14 dni od daty wydania (skierowanie traci ważność).

Dane kontaktowe:

Jadwiga Kołakowska – tel. 790 417 918 – psycholog kliniczny, spec. problematyki rodzinnej. Więcej o…

Paweł Romuald Kołakowski – tel. 602 538 767 – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Więcej o…

Magdalena Kołakowska – tel. 663 623 308 – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Więcej o…

Jan Paweł Kołakowski – tel. 880 440 699 – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta Bio/Neurofeedback IIIº. Więcej o…

Osoby zakwalifikowane o terminie rozpoczęcia psychoterapii są informowane telefonicznie.

Zgłaszając się do poradni należy posiadać dokument tożsamości (zawierający PESEL) i mieć opłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Godziny pracy poradni: Pon. 15.00-20.00; Wt. 13.00-18.00; Śr. 8.00 – 13.00; Czw. 13.00-18.00; Pt. 13.00-18.00.

POZOSTAJE NADAL MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ODPŁATNEJ FORMY NASZYCH USŁUG.

Informacja do Lekarzy Rodzinnych specjalistów psychiatrów, ginekologów i innych specjalistów.

Od stycznia 2019 r. mamy podpisany z NFZ kontrakt na Poradnię Psychologiczną i w związku z tym możemy objąć bezpłatną pomocą psychologiczną pewną grupę pacjentów. Świadczenia refundowane przez NFZ mogą być wykonywane w stosunku do osób z następującymi problemami zdrowotnymi:

– Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod podstacją somatyczną (wg ICD- 10 od F40 do F48).

– Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 – F59).

– Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60 – F69) w tym patologiczny hazard F63.0 i zaburzenia nawyków i popędów F63.8 [dotyczy to również tracenia kontroli nad grami, oglądaniem pornografii, czasem spędzanym w sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu, telefonu].

– Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku, młodzieńczym (F90 – F98).

Ponadto zgodnie z warunkami świadczeń gwarantowanych oferujemy objęcie opieką psychologiczną kobiety w ciąży ze stwierdzonymi wadami dziecka – „wada letalna płodu”(zgodnie z załącznikiem do zarz. Prezesa NFZ nr 41/2018 DSOZ z 23.05.2018).

Możemy również przyjmować młodzież (do 18 lat m.in.) z trudnościami wychowawczymi, problemami wieku dorastania pod warunkiem, że rodzice zobowiążą się do uczestnictwa w sesjach psychoterapii rodzinnej i dostarczą wymagane skierowania.

Podstawą do skorzystania z diagnozy psychologicznej i psychoterapii jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego kontrakt z NFZ – lekarza rodzinnego, specjalistę psychiatrę, ginekologa lub innego specjalistę).

Dokument / Skierowanie) powinno zawierać:  “Skierowanie do Poradni Psychologicznej” i diagnozę z zakresu podanych wyżej rozpoznań (wg ICD -10). Po uzyskaniu skierowania pacjent ma dostarczyć go najpóźniej do 14 dni od daty wydania.

Uwaga! – rozpoznania o innych symbolach nie są kwalifikowane do bezpłatnych świadczeń refundowanych przez NFZ.

W zakresie wykonywanych świadczeń udzielamy porad psychologicznych diagnostycznych, terapeutycznych, pomoc psychologiczną oraz sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej i wsparcia psychospołecznego.