Zespół

Jadwiga Kołakowska (z d. Talarczyk) – doświadczony psycholog kliniczny, absolwentka psychologii i Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz szkoły psychoterapii pod kierunkiem prof. Stefana Ledera, członek Rady Naukowej i Rady Założycieli Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera.

Doświadczenie zawodowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychologa na kilku oddziałach Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy oraz innych placówkach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Była organizatorem i kierownikiem Poradni Rodzinnej w Łomży funkcjonującej w latach 1990 – 1999 r. w ramach Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka. Równocześnie pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. psychologii klinicznej.

Od roku 1999 tworzyła program psychoterapii i kierowała pracą Poradni Współuzależnień w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Ukończyła liczne staże, warsztaty i szkolenia m.in. z zakresu pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, terapii małżeńskiej, psychoterapii osób współuzależnionych, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, pomocy w problemach seksualnych.
Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii ze studentami; Akademii Medycznej w Białymstoku, Pomaturalnym Studium Medycznym w Łomży, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Posiada wieloletnie doświadczenie prowadzenia Szkoły dla Rodziców oraz wspólnie z mężem Pawłem sesji warsztatowych z komunikacji małżeńskiej i umiejętności wychowawczych (między innymi w ramach rekolekcji, sesji tematycznych Ruchu Domowy Kościół).  Kontynuuje szkolenia i poddaje swoją pracę superwizji.
Prywatnie od 30 lat w szczęśliwym małżeństwie. Dwoje dorosłych dzieci, synowa i zięć. Lubi podróżować, szyć i pracować na działce.

Paweł Romuald Kołakowski   –   tel.  602 538 767.

Superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny, absolwent szkoły psychoterapii INTRA.  Organizator, twórca programu psychoterapii i przez 25 lat dyrektor  WOPiTU w Łomży.  Kierownik merytoryczny, wykładowca w Polsko-Niemieckim Instytucie Psychoterapii  „Błękitny Krzyż” – www.bk-europe.com.pl; więcej  na – www.znanylekarz.pl Ekspert – doradca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania problemów Uzależnień.

W ofercie:

Konsultacje specjalistyczne, diagnoza psychologiczna,

diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych ( m.im. hazard, siecoholizm uzal. od pornografii,

psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna,

krótkoterminowa terapia par,

superwizja kliniczna oraz do celów szkoleniowych,

konsultacje merytoryczne programów psychoterapii.

Szkolenia dla profesjonalistów, pracowników pomocy społecznej,  zespołów d/s przemocy w roszinie, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i   osób współpracujących w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej,

Spotkania profilaktyczne z rodzicami, kadrą pedagogiczną i młodzieżą  z zakresu „Współczesnych zagrożeń  nowymi uzależnieniami i problemów w funkcjonowaniu w relacji     rodzice <=> dzieci”.

Wykonuje również  badania psychologiczne i wydaje orzeczenia dla kandydatów na sędziego, prokuratora, kuratora sądowego oraz do posiadania broni .

Wizyty wyłącznie po umówieniu się telefonicznym  – jeśli nie odbieramy tzn., że prowadzimy sesje, proszę o wiadomość SMS – oddzwonimy.

WSPÓŁPRACA:

Magdalena Kołakowska   –  tel. 663 623 308

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener biofeedback I stopnia.

Zajmuje się prowadzeniem:

  • psychoterapii indywidualnej
  • diagnozą i konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jan Paweł Kołakowski   –  tel. 880 440 699

Psycholog i psychoterapeuta integracyjny. Terapeuta i trener biofeedback II stopnia. CERTFIKAT specjalisty psychoterapii uzależnień. Założyciel placówki LIMBIC.PL

Zapraszam osoby chcące skorzystać z:

  • psychoterapii indywidualnej, par, grupowej
  • diagnostyki i terapii biofeedback
  • konsultacji, diagnozy i pomocy psychologicznej

Więcej informacji na stronie www.limbic.pl

W miarę potrzeby współpraca z doświadczonymi specjalistami z zakresu psychiatrii i innych dziedzin  medycyny.

ZAPRASZAMY do współpracy.