Cennik usług prywatnych

W związku z EPIDEMIĄ  i ograniczeniami w podróżowaniu oferujemy udzielanie porad psychologicznych telefonicznie                            i sesji psychoterapii on-line za pomocą komunikatorów elektronicznych. Koszty wizyty prywatnej należy pokryć z góry przelewem na konto: AliorBank nr. 39 1060 0076 0000 4013 4000 4365 Jadwiga i Paweł Kołakowscy, z tytułem wpłaty; „porada, Imię i pierwsza litera nazwiska ”.

CENNIK:

Konsultacja wstępna / diagnostyczna  (50 – 60 min)  – 120 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min)  w dni powszednie w godz. 8.00 – 13.00   –  110 – 120  zł                                                                     w zależności od kwalifikacji terapeuty i ilości sesji psychoterapii.

Sesje psychoterapii  indywidualnej (odbywane na życzenie klientka)  w godz. 16.00 – 18.00  – 120-130 zł.                                                        zaś  w godz. 18.00 – 20.00   –   130 – 140 zł.   Natomiast  w soboty  w godz. 9.00 – 13.00   –  150  zł

Sesja psychoterapii małżeńskiej ( terapia pary ) w dni powszednie w godz. 8.00 – 13.00   –  130 zł  (od pary) ,                                                   zaś w godz. 16.00 – 18.00  –  140 zł. ,  w godz. 18.00 – 20.00   –  150 zł.          Natomiast  w soboty  w godz. 9.00 – 13.00   –  160  zł

Dla klientów będących w terapii długoterminowej – możliwa negocjacja ceny.

 Badania psychologiczne:
– Całościowe badanie psychologiczne z pisemną opinią – 200 – 300 zł ( w zależności od zakresu i czasu trwania).

Sesje superwizyjne / terapeutyczne online – po uzgodnieniu                 tel. 602 538 767 – Paweł Romuald Kołakowski

 Regulamin Poradni Psychologicznej.

 1. W Poradni są przyjmowane osoby, które wyrażają na to zgodę oraz akceptują niniejszy regulamin.
 2. Termin pierwszego spotkania umawiany jest  drogą telefoniczną, lub sms. Opłata w czasie pierwszej wizyty lub przed wizytą na konto, szczególnie przy poradach zdalnych.
 3. Terminy kolejnych spotkań i zasady odpłatności są ustalane z osobą prowadzącą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Osoby umówione przychodzą na 5 minut wcześniej przed umówioną godziną. Spóźnianie się na spotkania nie stanowi podstawy do ich wydłużenia lub zmniejszenia opłaty.
 5. Przychodząc do gabinetu przestrzegamy aktualnych wymogów sanitarno epidemiologicznych. W przypadku choroby, infekcji informujemy o tym telefonicznie i ustalamy inny termin wizyty.
 6. Nieobecność na spotkaniu jest możliwa jedynie z istotnych powodów. Należy ją zgłosić min. z 24 h wyprzedzeniem (telefon, SMS). Nieobecność zgłoszona do 6 h przed terminem wiąże się z opłatą 50% wartości usługi. Odwołanie z mniejszym wyprzedzeniem lub jego brak zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów.
 7. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach życiowych pacjenci/klienci nie są obciążani powyższymi kosztami. Decyduje o tym osoba prowadząca.
 8. Z tych samych powodów osoba prowadząca może także odwołać spotkanie. Jest to czynione najwcześniej jak to jest tylko możliwe. Staramy się zaproponować termin alternatywy.
 9. Zmiany wysokości opłat za usługi są zapowiadane z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Wynikają głównie ze zmian siły nabywczej waluty w gospodarce.
 10. Placówka świadczy usługi osobom skierowanym przez inne instytucje.  Zasady kierowania i finansowania świadczeń ustala instytucja kierująca.
 11. Za wiążące uznaje się także dodatkowe ustalenia poczynione ustnie pomiędzy osobą prowadzącą a pacjentem/klientem.
 12. Psycholodzy i terapeuci przyjmujący w gabinecie są zobowiązani do przestrzegania zasad zawodowych kodeksów etycznych.